Te Ara Kairangi Video

An 18 minute video was created about Te Ara Kairangi Rangatahi Leadership Programme held in January 2016. Mātakitaki Mai!

Post a comment